امروز  شنبه 1399/3/10

اخبار و مطالب

جلسه مسئیلین شهرستان سرعین

جلسه بررسی راهکارهای توسعه گردشگری شهرستان سرعین با حضور  هیئت مدیره جامعه هتلداران، فرماندار شهرستان سرعین ،بخشداران و مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان اردبیلبازگشت