امروز  سه شنبه 1400/7/27

اخبار و مطالب

مخاطرات استفاده از خانه های شخصی

آیا از خطرات اقامت در خانه‌های شبانه اطلاع دارید؟

برگرفته از تجربه‌های تلخ مسافرین

فیلم‌برداری با دوربین‌های مخفی با قصد اخاذی

سرقت وسایل مسافران و عدم امکان پیگیری و اثبات در دادگاه

عدم رعایت موارد بهداشتی و احتمال انتقال ویروس کرونا با توجه به اقامت چینی‌ها

عدم امکان پیگیری مشکلات از طریق اداره اماکن، میراث فرهنگی و زمان‌بر بودن طرح شکایت در دادگستری و عدم دستیابی به نتیجه مطلوب به دلیل ممنوعیت اقامت در این مراکز غیرمجاز

بروز مشکلات جدی برای مسافران به دلیل عدم اطلاع مالکان از اجاره شبانه واحد خود

 بازگشت