امروز  شنبه 1400/3/29

اخبار و مطالب

سالروز رحلت امام خمینی و قیام خونین 15 خرداد تسلیت باد

مدیریت مجتمع هتل و آبدرمانی ارشاد ضمن تسلیت فرا رسیدن سالروز رحلت امام خمینی و همچنین سالروز قیام 15 خرداد آمادگی خود را جهت پذیرایی از میهمانان محترم اعلام میداردبازگشت