امروز  سه شنبه 1400/7/27

اخبار و مطالب

بازگشایی مجدد تمامی آبگرم ها

با توجه به رنگ بندی جدید شهرها و قرار گرفتن شهرستان سرعین در وضعیت زرد تمامی آبگرم های معدنی با رعایت موارد بهداشتی مجددا بازگشایی شده و آماده استفاده میهمانان گرامی میباشندبازگشت