امروز  یکشنبه 1399/6/30

اخبار و مطالب

افزایش 30 درصدی مسافرین خارجی هتل ارشاد سرعین

امسال مجتمع هتل آپارتمان و آب درمانی مدرن ارشاد میزبانی کثیر زیادی از میهمانان کشورهای خارجی را داشته است که با افتتاح مجتمع آب درمانی مدرن ارشاد(پهنلو) میزان درصد استقبال توریست خارجی 30 درصد افزایش نشان می دهد.بازگشت