امروز  پنج شنبه 1403/1/30

اخبار و مطالب

اعلام رضایت کامل میهمانان خارجی از مجتمع ارشاد

در سنوات گذشته نرخ ورود میهمانان خارجی به هتل ارشاد افزایش محسوسی داشته که این امر بدون توجه به زیرساخت های مورد نیاز آنان مقدور نبوده است چرا که میهمانان خارجی برخلاف توریست های داخلی قبل از ورود به هر شهری معمولا هتل مدنظرشان جهت اقامت را انتخاب میکنند و خوش نامی هتل در این انتخاب نقش بسزایی دارد

از اینرو مدیریت مجتمع ارشاد جهت ارزیابی کیفیت اقامت این دسته از میهمانان که نظراتشان بالطبع نقش بسزایی در تبلیغ مثبت یا منفی مجموعه و حتی شهر و کشور میزبان در آنسوی مرزها دارد بر آن است تا با توجه به تجارب بدست آمده از میهمانان قبل این دوستان را با رضایت صددرصدی بدرقه نمایدبازگشت