امروز  جمعه 1399/12/8

اخبار و مطالب

بازگشایی آبدرمانی های سرعین

فوری                                  فوری
بازگشایی آبدرمانی های سرعین
با مجوز ستاد پیشگیری کرونا از ساعت 15 امروز یکشنبه 24 آذرماه با رعایت حداقل پذیرش و سایر پروتکل های بهداشتی آبدرمانی مدرن ارشاد(پهنلو) آماده پذیرش میهمانان گرامی میباشد.بازگشت